RISALAH KHUTBAH SHOLAT JUM’AH

” الرسالة الخطبة

الصلاة الجمعة للدعواة الى الله “

 

“RISALAH

KHUTBAH SHOLAT JUM’AH

BAGI PARA DA’WAH ILLALLOH”

 

 

 

Karya :

 

K.H.ABI .M.IHYA’ ULUMIDDIN

Pengasuh Pondok Pesantren

NURUL HAROMAIN

Ngroto Pujon Malang

 

JA-TIM

“Risalah Khutbah Sholat Jum’at”

 

I.Pensyara’an Khutbah Jum’ah :

 

    Dua khotbah disyariatkan dengan tujuan pokok memberikan nasehat,mengingatkan,

   mengajak mawas diri.

   Alloh berfirman dalam surat Al Jum’ah : 9

 

يايهاالذين امنوا اذانودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الىذكرالله وذروا

 

البيع ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون

 

Artinya :

    “wahai orang-orang  yang beriman apabila engkau diseru untuk sholat dihari jum’at,maka bersegeralah kamu mengingat Alloh dan tinggalkanlah perniagaan yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika engkau mengetahui”.

    Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk segera mengingat Alloh,dalam hal ini sudah tentu hukumnya wajib (sholat jum’at).Para ulama tafsir menafsirkan Adzikru dengan kutbah karena khotbah mengandung  arti peringatan (Fiqhus Sunnah 1: 260).

 

II.Adab  khotbah Jum’at :

    Dalam menyampaikan khotbah hendaknya khotib memperhatikan sunnah-sunnah Rosululloh SAW antara lainnya:

 

1.Mengucapkan salam kepada jama’ah ketika naik mimbar awal khotbah (sebelum

   duduk).Bersabda Rosululloh SAW :

 

عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعدالمنبرسلم وعن

 

نافع فذكرة بمعناه الا انه قال واذارقى المنبر سلم على الناس قبل ان يجلس

 

رواه البيهقى

 

Artinya :

    “Dari Jabir r.a.,Ia berkata adalah Rosululloh SAW apabila beliau naik mimbar maka mengucapkan salam.dan dari Nafi'(maka ia menyebut hadits yang semakna) hanya ia berkata : dan apabila beliau naik mimbar maka mengucapkan salam kepada jama’ah sebelum duduk”.(H.R.Al baihaqiy 3:205).

 

2.Duduk diatas mimbar sampai selesai adzan dan berdiri ketika khotbah.

   Bersabda Rosululloh SAW :

 

عن ابن عمرقال كان النبى صلى الله عليه وسلم : يخطب خطبتين كان

 

يجلس ا ذاصعدالمنبر حتىيفرغ اراه قال: الؤذن, ثم يقوم فيخطب ثم يجلس

 

 

فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب رواه ابوداود 281\1

 

Artinya :

    “Dari Ibnu Umar r.a adalah nabi Shollallahu SAW berkhutbah dua kali khotbah adalah beliau naik mimbar sampai selesai (perowi berkata : “Aku yakin Ibnu Umar berkata : Orang yang adzan”) kemudian beliau berdiri maka berkhutbah kemudian duduk  maka tidak berbicara,kemudian berdiri maka berkhutbah”.

(H.R. Abu dawud 1:281)

 

عن السائب بن يزيدرضىالله عنه قال كان التائذين يوم الجمعة حين يجلس

 

الامام على المنبر علىعهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر

 

رضى الله عنهما رواه البخارى فى كاتب خلقتور ربعة : 96

 

Artinya :

    “Dari As Saib bin yazid r.a  berkata adalah adzan pada hari jum’at itu ketika Imam sedang duduk diatas mimbar dizaman Rosululloh  Abu Bakr r.a.dan Umar r.a” (H.R. Al Bukhoriy dalam kitab al khalqatur Rabi’ah :96).

 

عن جابربن سمرة قال رايت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد

 

قعدة لايتكلم وساق رواه ابوداود 1|286

 

Artinya :

    “Dari Jabir bin Samurah r.a,Ia berkata : “Aku melihat Rosululloh SAW berkhutbah dalam keadaan berdiri kemudian Beliau duduk sesaat tidak bicara dan ……..(Jabir meneruskan haditsnya )”. (H.R.Abu dawud1; 286)

 

3.Bertekanan pada tongkat atau busur panah

 

روى الحكم بن حزن الكلفى قال فى حديثه …….فاقمنابهااياما شهدنافيها

 

الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على

 

عصااوقوس فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم

 

قال,ايها الناس انكم لن تطيقواولن تفعلواكل ماا مرتم به ولكن سد د وا

 

وابشروا…….(رواه ابو داود 1\287)

 

 Artinya :

    “Al Hakkam bin Hazn Al Qulafi meriwayatkan,Ia berkata dalam haditsnya : “Maka kami bermukim diMadinah beberapa hari kami menyaksikan pada hari-hari itu sholat jum’ah bersama Rosululloh SAW maka beliau berdiri sambil bersandaran/bertekanan

 

pada tongkat atau busur panah..Maka Beliau memuji Alloh dan memujanya dengan kalimat-kalimat yang ringan,yang baik dan diberkahi.kemudian  bersabda : “Wahai manusia sesungguhnya kalian tidak akan dapat kuat atau tidak dapat melakukan semua apa yang diperintahkan kepada kalian,namun berbuatlah dengan sedang dari kalian mendapatkan kelapangan hati”.(H.R.Abu dawud 1:287).

 

عن عماربن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب فى

 

الحرب خطب على قوس واذا خطب فى الجمعة خطب على عصا رواه البيهقى 208\3

 

Artinya :

    “Dari Ammar bin Sa’ad r.a bahwa Rosululloh SAW apabila beliau berkhutbah dalam perang,maka berkhutbahlah atas busur panah dan apabila beliau berkhutbah dalam sholat Jum’ah Beliau berkhutbah atas tongkat”(Al Baihaqy  3:208).

 

4.mempersingkat khotbah,memperhatikan bahasa sehingga dapat difahami dan

   mengena kepada Jama’ah.

 

عن عماربن ياسرقال: امرنا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بائقصار

 

الخطب  رواه ابو داود 289\1

 

Artinya :

    “Dari Ammar bin Yassir r.a.ia berkata : “Kita diperintahkan oleh Rosululloh SAW dengan mempersingkat khotbah-khutbah”.(H.R.Abu Dawud 1: 289).

 

عن جابربن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايطيل

 

الموعظة يوم الجمعة انما هن كلمات يسيرا ت    رواه ابو داود 289\1

 

Artinya :

    “Dari Jabir bin Samurah r.a. berkata : adalah Rosululloh SAW tidak memperpanjang mau’idloh (khotbah) pada hari jum’ah,hanyalah mau’idloh itu kalimat yang sedikit”.(H.R. Abu Dawud 1: 289)

 

عن عماربن ياسر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه

 

وسلم يقول: ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم

 

Artinya :

    “Dari Ammar bin Yassir r.a. ia berkata : “Aku mendengar Rosululloh SAW bersabda : “Sesungguhnya panjang (lama) sholatnya seseorang dan singkat khotbahnya menunjukkan tanda kemengertiannya”.(H.R. Muslim,Bulughul Marom)

 

5.Mengeraskan suara lebih dari yang wajib :

 

عن جابربن عبدالله رضىالله عنه قال: كان رسول الله صلىالله عليه وسلم:

 

اذاخطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كانه منذرجيش

 

رواه مسلم- بلوغ المرام : 90

 

Artinya

    “Dari Jabir bin Abdullah,ia berkata : “adalah Rosulullloh SAW apabila beliau berkhutbah maka merah kedua matanya,keras suaranya.dan sangat kemerahan mata beliau,sehingga seakan-akan beliau itu seorang yang sedang marah memberi peringatan kepada tentara”.(H.R.Muslim,Bulughul Marom :90).

 

6.Tidak melebihi telunjuk jari ketika mengangkat tangan :

 

عن عمارة بن رؤيبة قال: انه راى بشربن مروان على المنبر رافعا يديه

 

فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مايزيد

 

على ان يقول بيده هكذا واشار باء صبعه المسبحهرواه مسلم 12\2

 

Artinya :

    “Dari Umaroh bin Ru’aibah,ia berkata bahwa ia telah melihat Bisyir bin Marwan diatas mimbar sedang ia mengangkat kedua tangannya,maka ia berkata semoga Alloh memburukkan kedua tangan ini,sungguh aku telah melihat Rosululloh SAW tidak melebihi (dalam mengangkat tangan) atas apa yang beliau isyaratkan dengan tangannya begini,dan (Umaroh) memberikan isyarat jari telunjuknya”.

(H.R. Muslim 2/12)

 

7.Memisahkan diantara dua khotbah dengan duduk :

 

عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو

 

قائم وكان يفصل بينهما بجلوس  رواه النسائى 109\3

 

Artinya :

    “Dari Abdulloh bin Mas’ud r.a.bahwasahnya Rosululloh  SAW berkhutbah dua khotbah sedang beliau berdiri dan adalah beliau memisah antara keduanya dengan duduk”.(H.R. An Nasayi 3: 109)

 

III.Kaifiyat Khutbah :

 

    Dalam perbuatan Rosululloh SAW yang bersifat Muwadlobah (tetap) dapat ditarik kesimpulan bahwa kaifiyah khotbah harus merangkum 6 hal pokok yaitu :

1.Membaca Hamdalah.

2.Membaca Syahadat.

3.Membaca Sholawat/pujian atas Nabi.

4.Menyampaikan Wasiat Ketaqwaan.

5.Membaca Ayat Al Qur’an.

6.Membaca Do’a.(lihat kitab Sulam Taufiq)

 

Penjelasannya :

 

1.Membaca Hamdalah :

 

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

 

كل امر دى بال لايبدافيه بالحمدلله اقطع     رواه البيهقى 209\3

 

Artinya :

    “Dari Abu Huroiroh r.a. dari Nabi SAW ,Beliau berkata: “Segala sesuatu yang mengandung urusan penting yang tidak didahului dengan  Hamdalah bagaikan hewan yang putus anggota badannya”.(H.R.Al Baihaqiy 3: 209)

 

2.Membaca Syahadat :

 

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء رواه البيهقي 209\3

 

Artinya :

    “Dari Abu Huroiroh r.a. berkata ; Bersabda Rosululloh SAW “Semua khotbah yang tidak ada didalamnya ucapan syahadat bagaikan tangan yang terjangkit penyakit kusta”.(H.R. Al Baihaqiy 3: 209).

 

3.Membaca Sholawat/Pujian atas Nabi :

 

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 ماجلس قوم مجلسالم يذكروافيه ربهم ولم يصلواعلى نبيهم صلى الله عليه

 

وسلم الا كان ترة عليهم يوم القيامة ان شاءاخذهم الله وان شاء عفاعنهم

 

رواه البيهقى 210\3

 

Artinya ;

    “Dari Abu Huroiroh r.a berkata : “Rosululloh SAW bersabda: tidak duduk suatu kaum pada suatu majlis yang tidak menyebut Tuhan mereka didalam majlis itu dan

tidak mengucapkan sholawat pada Nabi mereka kecuali majlis itu bernilai kurang bagi mereka dihari kiamat.Bila Alloh berkehendak akan menentukan sangsi kepada mereka dan apabila Alloh berkehendak akan memberikan maaf  kepada mereka”.

(Al Baihaqiy 3:210)

 

4.Menyampaikan Wasiat Ketaqwaan :

 

عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا

 

فيذ كرنا باءيام الله حتى نعرف ذلك فى وجهه وكائنه نذير قوم رواه احمد

 

Artinya :

    “Dari Ali r.a berkata : “Adalah Rosulullah menyampaikan khutbahnya kepada kita,maka beliau mengingatkan kita dengan hari-harinya Alloh sehingga kami melihat yang demikian itu pada wajah Beliau seakan-akan Beliau menyampaikan berita yang menakut-nakuti pada suatu kaum”.(H.R.Ahmad dalam Khalqatur Rabi’ah).

 

5.Membaca Ayat al Qur’an :

 

عن جابربن سمرة كانت للنبىصلىالله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما

 

ويقراالقران ويذكر الناس   البيهقى 210\3

 

Artinya :

“Dari Jabir bin Samurah r.a “adalah bagi Nabi SAW dua khotbah yang beliau  duduk diantara keduanya dan beliau membaca Al Qur’an dan mengingatkan kepada manusia”.(H.R. Al Baihaqiy 3:210)

 

عن صفوان بن يعلى عن ابيه انه سمع النبىصلى الله عليه وسلم يقرا على

 

المنبر(ونادوا يامالك ………) رواه مسلم    

 

Artinya :

    “Dari Shofwan bin Ya’la  dari bapaknya,bahwa ia mendengar Rosululloh SAW membaca “Wa Naa Dauu Yaa Maalik” diatas mimbar (H.R.Muslim 3/13).

 

عن عمرة بنت عبد الرحمن عن اخت لعمرة قالت: اخذت ق والقران المجيد

 

من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرابها على المنبر

 

فى كل جمعة  رواه مسلم 13\3

 

Artinya :

    “Dari Amroh binti Abdur Rohman dari saudara perempuan Amroh,berkata: “Aku mempelajari bacaan surat Qof dari mulut Rosululloh  SAW pada hari jum’ah sedang Beliau membacanya diatas mimbar setiap jum’at”.(H.R.Muslim 3:13).

 

6.Membaca Do’a :

 

عن سهل بن سعد قال: مارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه

 

قط يدعو على منبرة ولا(على) غيره ولكن رايته يقول هكذا واشارالسبابة

 

وعقد الوسطى بالاءبهام   رواه ابوداود 289\1

 

Artinya :

    “Dari Sahal bin Sa’ad berkata : “Tidaklah sama sekali aku melihat Rosululloh SAW mengangkat kedua tangan Beliau (setinggi-tingginya) berdo’a diatas mimbar(khotbah sholat Istiskho”),dan tidak pula diatas selain mimbar,tetapi aku melihat Beliau berisyarah seperti ini (Sahal) memberikan isyarat dengan telunjuk jari dari membuat bundaran jari tengah dengan ibu jari”.(H.R.Abu Dawud 1:289).

 

(tidak dibenarkan mengangkat tangan setinggi-tingginya diatas mimbar kecuali dalam do’a minta hujan).

 

وثابت عن انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم انه مديديه ودعا

 

وذلك حين استسقي فىخطبة الجمعة فروينا عن انس بن مالك عن النبى

 

صلى الله عليه وسلم انه كان لايرفع يديه فى شئ من دعائه

 

الا فىالاء ستسقاء حتى يرى بياض ابطيه    رواه البيهقى 210\3

 

Artinya :

    “Dan ada keterangan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bahwa beliau mengangkat kedua tangannya dan berdo’a,dan yang demikian itu ketika Beliau  minta hujan pada khotbah jum’ah.Berkata Al Baihaqiy :”maka kami meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa adalah beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam do’anya kecuali pada waktu minta hujan sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau”.(H.R.Al Baihaqiy 3:210)

 

IV.Berdialog dengan Jama’ah :

    Khotib diperbolehkan berdialog dengan jama’ah jika dinilai hal itu amat penting.Demikian itu pernah dilakukan Rosululloh dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir

 

 

عن جابر ان رجلا جاء يوم الجمعة والنبى صلىالله عليه وسلم يخطب فقال:

 

اصليت يا فلان؟ قال: لا, قال: قم فاركع   رواه ابوداود 291\1

 

Artinya :

“Dari jabir Bahwasahnya ada seorang datang  pada hari Jum’ah sedangkan Nabi SAW berkhutbah,maka Beliau bertanya (kepadaNya) “sudahkan engkau sholat wahai fulan

 ? Jawabnya: “Tidak”maka sabda Beliau “Berdirilah dan sholatlah”.(H.R.Abu Dawud 1:291)

 

عن جابر قال: لمااستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة قال:

 

اجلسوافسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فراه رسول الله صلى

 

الله عليه وسلم فقال: تعال ياعبد الله بن مسعود    رواه ابوداود 286\1

 

Artinya :

    “Dari jabir,Ia berkata :”ketika sudah berdiri (diatas mimbar),Rosululloh SAW pada hari jum’ah ,Beliau berkata ; “Duduklah kalian”maka mendengar pada ucapan itu Abdululloh bin Mas’ud duduk dipintu masjid,kemudian dilihatnya oleh Rosululloh SAW dan Beliau bersabda :”Kemarilah wahai Abdululloh bin Mas’ud”.(H.R. Abu Dawud 1:286).

 

V.Muqoddimah Khutbah :

    Sebaiknya Khotib menggunakan kata Muqoddimah Khutbah yang pernah diucapkan Rosululloh SAW,diantaranya :

 

1.Ketika haji Wada’ (lihat kitab Jawahirul Adab : 109).

 

ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذبالله من شرور

 

انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا

 

 ها دى له واشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهد ان محمداعبده

 

ورسوله او صيكم عبا د الله بتقوىالله واحثكم على طاعته واستفتح بالدى

 

هو خير(امابعد)………….(جواهرالاءذاب :109)

 

2.dalam Khutbah (lihat kitab Fiqhus Sunnah jilid 1: 216)

 

عن ابن  مسعود رضى الله  عنه ان النبىصلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد

 

قال: الحمدلله نستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور انفسنامن يهدى الله فلا

 

مضل له ومن يضلل فلا ها دى له واشهد ان لااله الاالله واشهد ان

 

محمداعبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا بين يدى الساعة من يطع الله

 

ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فائنه لايضر الا نفسه ولا يضر الله

 

 تعالى شيئا

 

3.Hadits riwayat (lihat kitab Bulughul Marom : 91).

 

……….(امابعد) فاءن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هوى محمد وشر

 

الامورمحدثاتها وكل بدعة ضلالة  رواه مسلم وللنسائى (وكل ضلا لة فى النار)

 

4.Dalam Firman Alloh SWT surat Al Kahfi : 17.

 

من يهدالله فهوالمهتدومن يضلل فلن تجد له وليا مر شدا

 

5.Dalam Firman Alloh SWT surat Al Isro’ : 97.

 

من يهدالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه

 

Muqoddimah Hamdalah dapat pula dilakukan dengan bacaan Al Qur’an (surat Al A’rof : 43).

 

الحمدلله الذى هدنا لهذى ماكنا لنهتدي لولا ان هدنا الله……..

 

VI.Penutup Khutbah :

 

1.Bacaan  yang pernah diucapkan oleh sahabat Abu Bakar pada pengangkatan beliau sebagai kholifah (lihat jawahitul Adab : 113).

 

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم

 

2.Bacaan yang dibudayakan oleh Kholifah Umar bin Abdul Aziz.

 

ان الله ياء مركم بالعد ل

 

 

 

 

مجلس ذكر نور ا لحرمين

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s