renungan untuk menghidupkan hati

KUMPULAN SMS HIKMAH MUTIRA QOLBU

 

 1. Dawuhipun Njeng Nabi saw: badhe wonten zaman wonten umatKu(Nabi) kathah ingkang lumayu sangking ulama’&Fuqoha/mboten ngandel dawuhipun ulama’, naliko ngoten Alloh badhe nurunaken 3 cobaan; 1. Alloh badhe ngangkat barokahe nyambut gawe (rizki) 2. Alloh badhe nguasaaken pemimpin dateng tiyang ingkang dzolim 3.Medal sangking dunyo kanthi tanpo iman (suul khotimah). (NASOIHUL IBAD,Hal: 3)
 2. Wonten zaman akhir meniko kathah tiyang ingkang supe/mboten sempat ngaos/ mujalasah kalian ulama’ amargi sibuk kalian urusan duniawi, padahal Alloh badhe nguripaken manah ingkang pejah kanthi lantaran hal meniko, kados dene nguripaken bumi kanthi toyo jawah.(NASOIHUL IBAD,maqolah:2, Hal:4)
 3. Dawuhipun sayyidina Aly : wonten 3 perkoro ingkang saged nggampilaken hafalan: 1. Siwak 2. Siyam/puasa 3. Maos Al-Qur’an. (NASOIHIL IBAD, Maqolah 37, Hal: 14)
 4. Dipun  riwayataken sangking Abu Huroiroh ra. Dawuhipun Rosululloh saw: naliko wonten Adzan lan Iqomah, mongko Syetan lumayu/lari ngantos tebih sanget (wonten ingkang ndawuhaken 7th pelakon sikil) kalih ngentut ageng sanget. Fadhilah adzan sanese termasuk waktu mustajab antarane adzan lan iqomah, naliko wonten jawah/angin ingkang ageng saged dados peredam,…(RIYADUS SHOLIHIN, hal:442-443)
 5. Kathah tiyang ingkang ngaku-ngaku remen dateng Alloh lan Rosululloh nanging mboten wonten buktine. Dawuhipun njeng nabi: sifate tiyang menawi remen sesuatu niku dados budak ipun, mboten bosen-bosen guneman, lelungguhan, & nuprih ridhonipun ingkang dipun remeni. (Nasoihul Ibad,maq:47, hal: 16)
 6. Tafakkur 1jam langkung sae tinimbang ibadah 1th, dawuhipun ba’dul arifin: tafakur niku dados lampune ati. Buahe tafakur: keba’e ati demen dateng Alloh lan ketungkul syukur dateng Alloh. (Risalatul Mu’awanah,hal:11)
 7. Dawuhipun imam Al-Qostolani: sinten tiyang ingkang maos Q.S Wassamsy waduha,wallaili idza yaghsya,lan mu’awidatain (al falaq+an nas) wonten wekdal injing lan sonten, mongko Alloh bakal paring rizki kefahamanlan kecerdasan wonten sedoyo perkawis, rizkine kados jawah, lan den rekso sangkingpinten-pinten bala’, kealananlan syetan.(HR. Abu Daud&Ibnu Majjah,Adzkar yaumiyah, Hal:16)
 8. Firman Alloh: Termasuk tondo-tondo tiyang imane kiyat: menawi Asma Alloh disebat, mongko bergetar manah tiyang meniko, lan menawi ayat-ayat Alloh di waos, mongko tambah-tambah imane tiyang meniko lan namung dateng Alloh tiyang meniko pasrah/tawakkal.(QS. Al Anfal:2)
 9. Sabda Rosululloh saw: sinten tiyang jama’ah 40 dinten mongko bebas sangking neroko lan sifatmunafiq. Sinten tiyang sholat wekdal adem 2 (subuh lan asar) kanthi jamaah, mongko bakal mlebu suwargo tanpo hisab.(Tankihul qoul,hal:19)
 10. Dzikir meniko wonten 5 pakerti: 1. Ridholloh. 2. Tambahing semangat ketaatan. 3. Dados benteng sangking syetan. 4. Tipise ati (gampang nrimo pitutur&ilmu). 5. Nyegah pinten-pinten ma’siyat. (Adzkar Yaumiyah,hal:1, dinukil sangking Ihya’)
 11. Wonten 2 macam keni’matan ingkang sering dipun sia-siaaken lan dipun laliaken dateng menungso inggih meniko KESEHATAN LAN WEKDAL/KESEMPATAN.(HR. Bukhori,Riyadus Sholihin,hal:72)
 12. Tiyang ingkang saged slamet sangking godaan syetan namung wonten 2: tiyang ingkang IKHLAS lan ingkang selalu DZIKRULLOH.(KH.ANWAR YAZID)
 13. Rukune do,a: 1. Huduru qolbi/hadire ati. 2. Husu’/antenge ati. 3. Haya/Isin dateng Alloh. 4.Ngajeng-ngajeng karome Alloh/kelomanane Alloh.

Sayape do’a: 1. Temen-temen/bersungguh-sungguh. 2. Aklul halal/daharane barang-barang ingkang halal. (KH. JAMALUDDIN, Al Hikam)

 1. Sodaqoh sirri/dirahasiakan saged meredam murka Alloh lan saged nyegah sangking pejah SUUL KHOTIMAH. (TANKIHUL QOUL,hal: 28)
 2. Menawi Alloh ngersaaken kawulonipun sae mongko bakal nyepetakel siksonipun wonten ing dunyo, lan sa’ wali’e, kagem tiyang kafir dipun lulu’ ngantos akhire dipun sikso teng akhirat sa’lawase.(Riyadus Sholihin,hal:36)
 3. Sa’temane agung-agunge piwales(pahala) niku sartane agung-agunge bilahi/musibah, lan menawi Alloh remen dateng suatu quom, mongko Alloh bakal nyubo kalian musibah. (HR. Thirmidzi, R.Sholihin,Hal:27)
 4. Iman niku anggadaih 70/60 lebih cabang, ingkang paling utomo ucapan: LAAILAAHAILLALLOH, lan ingkang paling rendah: nyingkrihaken gangguan wonten radosan. Malu/isin niku termasuk cabang sangking Iman. (HR. BUKHORI MUSLIM)
 5. Fadzilahipun siyam dinten tarwiyah lan arofah (tgl 8-9 Dzulhijjah) saged nglebur duso 1th kepengker lan 1th ingkang badhe dumugi (HR. MUSLIM, RIYADUS SHOLIHIN, hal: 497)
 6. Sunah naliko nyembelih hewan Qurban: 1. Maos BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, 2. Maos Sholawat, 3. Hewan Qurban dipun adepaken Qiblat, 4. Takbir 3x, 5. Maos do,a; ALLOHUMMA HADZIHI MINKA WAILAIKA FATAQOBBAL MIN … (TAUSYEH,hal: 270)
 7. Amal ingkang langkung dipun remeni Alloh SWT : Sholat ingdalem wekdale, mbagusi Tiyang Sepah Kalih, lan Jihad Fiisabilillah. (HR. MUTAFAQOH ‘ALAIH, RIYADUSSOLIHIN, hal: 505)
 8.  Alloh menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu… (QS. AL BAQOROH: 185)sedoyo peparing Alloh niku sae lan gampil kagem hambanipun, nanging terkadang ingkang mempersulit hambanipun piyambak, amargi mboten sabar/ syukur.
 9. Do’a persalinan: HANNAH WALADAT MARYAM, MARYAM WALADAT ‘ISA, UKHRUJ AYYUHAL MAULUD BIKUDROTIL MALIKIL MA’BUD. ALLOHUMMA SOLLI ‘ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN SAHHIL WAYASSIR MAATA’ASAR. (TAWAJUHAD, hal: 95)
 10. … dan barang siapa memegang-megang kerikil (bermain, tidak mendengar khutbah) maka dia telah berbuat sia-sia. (HR. MUSLIM: 857)
 11. Barang siapa berwudlu lalu menyempurnakan, dateng sholat Jum’at, mendengarkan Khutbah dan tidak bicara, maka diampuni dosanya sampai Jum’at berikutnya ditambah 3hari…

(HR. MUSLIM: 857)

 1. Sungguh atas kehendak Alloh semua terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Alloh (LAZIZ  Al Haromain)
 2. Yang sesungguhnya milik kita bukanlah yang kita genggam kuasai sebagai milik, melainkan yang telah kita berikan secara ikhlas kepada orang lain. Memiliki acapkali adalah ilusi, karena yang kita miliki akan terwariskan, tak terbawa. Namun yang menemani kita di dalam kubur adalah yang sudah kita berikan dg ikhlas kepada orang lain. (El Azhaar Center)
 3. Shodaqoh sirri (dirahasiakan) saged meredam murka Alloh lan saged nyegah sangking pejah SUUL KHOTIMAH. (TANKIHUL QOUL, hal:28)
 4. Lan sinten tiyang ingkang Tawakkal dateng Alloh, Mongko Alloh bakal nyukupi sedoyo kebutuhanipun tiyang meniko (QS. ATH-THALAQ: 03)
 5. Wonten pepatah: “jika pedang melukai tubuh masih la nada harapan sembuh, tapi kika lidah melukai hati tak kan terlupa sampai mati”. Dawuhipun Syeikh Abu Bakar Bin ‘Iyas: “Kathah guneman niku saged ngicalaken amal kesaenan kados bumi nyesep dateng toya. (MINAHUSSNIYAH, Hal: 11)
 6. Dawuhipun Sayyidina Abu Bakar Siddiq r.a. : Sinten tiyang mlebet kubur/pejah tanpo mbeto sangu, ibarat mengarungi samudro tanpo perahu. (NASOIHUL IBAD, Maq:3, Hal:4)
 7. Dawuhipun Njeng Nabi SAW: Setiap kawulo niku badhe dipun bangkitaken sangking kuburipun sesuai keadaan naliko pejahipun (suul khotimah/khusnul khotimah). (HR.MUSLIM)
 8. Dawuhipun Syeikh ‘Aly Assadly: sinten tiyang ingkang daharanipun halal, mongko manahipun lembut, padang, gampil nampi pitutur lan ilmu, sekedik tilem/gampil Qiyamullail, lan mboten dipun aling-alingi sangking rohmatipun Alloh. Sa’wali’e: sinten tiyang daharanipun mboten halal (subhat/haram) mongko manahipun atos( mboten saget nampi pitutur lan ilmu), peteng, lan dipun aling-alingi sangking rohmatipun Alloh. Menawi daharanipun halal mongko enteng dipun damel ibadah, nanging menawi daharanipun mboten halal mongko abot dipun damel ibadah lan cenderung nglampaih ma’siyat. (MINAHUSSANIYAH, Hal:7)
 9. Dawuhipun Sayyid ‘Aly Al-Khowasi: sinten tiyang ingkang daharanipun harom lajeng ibadah kanthi khusu’ lan dangu sanget, mongko dipun ibarataken kados manuk doro ingkang ngengkremi/ngerami endok goblok/rusak, mongko naming nyusahaken piyambak lan mboten wonten guno/manfaatipun.(MINAHUSSANIYAH, Hal:7)
 10. Setengah sangking dahar perkoro ingkang harom inggih meniko: dados geni ingkang badhe mbakar tiyang meniko wonten akhirot, ngicalaken kecerdasan, ngicalaken mi’matipun dzikir, ngusak raos ikhlasipun niat, metengaken manah, ngrusak agami, badan, akal, nyebabaken gampil supe/lali, nyegah hikmah lan ma’rifat,… (MINAHUSSANIYAH,Hal:8)
 11. Tiyang ingkang cerdas inggih meniko tiyang ingkang selalu mengevaluasi (aktifitas) ipun piyambak lan ber aktifitas demi orientasi akhirat, tiyang ingkang bodo inggih meniko ingkang nuruti howonafsunipun lan angen-angen angsal ridhonipun Alloh (tanpo beramal sholeh).

(HR. AT-TIRMIDZI)(M.Junaidi Sahal, Al Kayyis, Surabaya: edutama mulia,2010;hal:6)

 1. Kerusakan negoro sa’niki sampun ageng sanget, perzinaa-perzinaan sampun teng pundhi-pundhi sampun 65% factor penyebab utamanipun TV ingkang sampun dipun kuasai tiyang yahudi nasrani kagem ngrusak budaya Islam. Dipertegas dateng Habib Hasan: tentara-tentaranipun Syeitan sampun nyebar teng pundhi-pundhi, inggih meniko: tiyang estri kathah ingkang remen mbika’ aurotipun teng pundhi-pundhi, kemunkaran-kemungkaran,… hati-hati lan waspada!!! (HABIB JAMAL BA’AQIL,Batu Malang, MULTAQO ULAMA’, Lirboyo, 12 April 2011)
 2. Wonten 7 golongan ingkang badhe angsal pitulunge Alloh wonten dinten ingkang mboten wontenpitulungan kejawi pitulunganupun Alloh:

–       Hakim ingkang adil

–       Pemuda ingkang sempurna imanipun

–       Tiyang ingkang nggantungaken manahipun dateng Masjid (memakmurkan Masjid)

–       Tiyang ingkang cinta/benci karena Alloh

–       Tiyang ingkang remen sodaqoh

–       Pemuda ingkang dipun ajak berzina nanging ia menolak

–       Tiyang ingkang wedi dateng Alloh lan menangis karena dosa wontwen wekdal rino lan wengi, injing lan sonten.

(Tafsir Yaa Sin, hal:19)

 1. Sayyidul Istighfar:

 اللهم انت ربى لااله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك مااستطعت اعوذبك من شرما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبى فاغفرلى فانه لايغفر الذنوب الا انت

Dawuhipun Kanjeng Nabi SAW: sinten tiyang ingkang maos sayyidul istighfar wonten rino kanthi yakin, mongko menawi tiyang meniko pejah dinten niku mongko termasuk ahli Suwargo. Lan sinten ingkang maos wonten dalu lan pejah wonten dalu meniko mongko termasuk ahli Suwargo. (HR. BUKHORI.Adzkar Yaumiyyah,hal:4)

 1. Sabda Rosul: setiap manjing subuh setiap ros-rosan/persendian kito ingkang jumlahipun wonten 360 ruas, berhak dipun dalaken sodaqohipun kagem nyukuri ni’matipun Alloh.dawuhipun Njeng Nabi: setiap tasbih,tahmid,tahlil, lan sedoyo amal kesaenan niku sodakoh, lan sedoyo niku saged dipun gantos kalian 2 rokaat sholat dhuha. (RISALATUL MU’AWANAH, hal:8)
 2. Setengah sangking keutamaanipun dinten Jum’at: ganjaranipun amal dipun tikelaken 10x, do’a langkung mustajab, sikso kubur kendel/libur, tiyang ingkang pejah dinten/malam jum’at dipun tulis syahid lan dipun rekso sangking fitnah kubur,… (ADZKAR YAUMIYYAH,hal:39)
 3. Dipun riwayataken sangking Abu Huroiroh r.a. Tondo-tondone tiyang munafiq wonten 3 : 1.Menawi ngendiko ngapusi, 2.Menawi janji nulayani, 3.Menawi dipercados (diparingi amanah) khianat. (HR. MUTAFAQOH ‘ALAIH, Riyadus Sholihin, hal:115)
  1.                                                                              3X بــسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم  

Dawuhipun Kanjeng Nabi SAW: Sinten tiyang ingkang maos do’a meniko tiap dinten (injing lan sonten) mongko mboten saged mbahayani sedoyo sesuatu kagem tiyang meniko.

(HR. ABU DAWUD & TIRMIDZI sangking UTSMAN BIN ‘AFAN, Adzkar Yaumiyyah, hal: 15)

 1. Dawuhipun Umar bin Khotob r.a: anak sangking IBLIS wonten 9, inggih meniko:
  1. Zalitun (tugase teng peken-peken)
  2. Wasinun (tugase nggudo tiyang ingkang angsal musibah)
  3. Laqusun (tugase nggudo tiyang Majusi)
  4. A’wanun (tugase nggudo Penguasa/Raja/Presiden)
  5. Hafafun (tugase nggudo tiyanng supados minum MIRAS, togel, judi, …)
  6. Murrotun (tugase nggudo peniup terompet, suling, gitaran, …)
  7. Masutun (tugase mbetho crito-crito ngapusi)
  8. Dasim (tugase wonten omah-omah)
  9. Walhan (tugase nggudo tiyang ingkang wudhu, sholat, lan ibadah)

Wonten sebagian pendapat, ingkang ngudo tiyang wudhu, sholat, lan ibadah niku Walhan lan Laqus. (NASOIHUL IBAD, hal: 51-52)

 1. Kathah tiyang ingkang nglampaih ibadah nanging mboten wonten nilai abadah wonten ngarsanipun Alloh SWT amargi niat ingkang mboten leres. Lan sewali’e wonten tiyang ingkang ketingale nglampaih pendamelan mubah (dahar, sare, mergawe, …) nanging dados amal sae wonten ngarsanipun Alloh SWT. Amargi niate leres. Dawuhipun Njeng Nabi SAW: sa’temene sedoyo amal niku tergantung niatipun. (MUTAFAQOH ‘ALAIH, Adzkar Yaumiyyah, hal: 2)
  1. Do’a manjing dateng peken:

 بــسم الله اللهم انى اسالك خير هذه السوق وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها

اللهم اني اعوذ بك ان اسيبك فيها يمينا فأجرة او صفقة خاسرة (رواه ابي هريرة)

لااله الاالله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيئ قدير

 (Adzkar Nawawi, hal: 269-270)

 1. Dipun Riwayataken sangking Mu’awiyyah r.a. dawuhipun Rosululloh SAW: Sinten tiyang ingkang dipun kersaaken dados tiyang ingkang sae, mongko badhe dipun fahamaken masalah agomo.

(HR. MUTAFAQOH ‘ALAIH, Riyadus Sholihin, hal: 538)

 1. Dawuhipun Rosululloh SAW: Sa’temene alam kubur niku awal sangking kehidupan akhirot, menawi tiyang saged slamet mongko sa’ba’dane niku langkung gampil malih mungguh tiyang niku. Nanging menawi tiyang mboten slamet mongko sa’ba’dane niku langkung aurot/berat sanget mungguh tiyang niku. (HR. AT-THIRMIDZI)
 2. Kito badhe angsal 5 hal sangking 5 perkawis:
  1. Barokah rizqi kanthi sholat Dhuha’
  2. Cahaya Kubur kanthi Tahajjud
  3. Gampil njawab pitakon kubur kanthi kathah nderes Al Qur’an
  4. Gampil ngewot shiroth kanthi siyam lan sodaqoh
  5. Angsal iyub-iyuban arsy Alloh wonten Mahsyar kanthi ngathahaken Dzikrulloh

(HR. BUKHORI MUSLIM)

 1. Sebagian sangking bahayanipun Khomr, dipun jelasaken wonten setunggaling hadist:

Arak (Khomr) niku induk sangking perkawis ingkang olo/ino, sinten tiyang ingkang minum Khomr, mongko amale 40 dinten mboten dipun tampi dateng Alloh, lan menawi pejah sementara wonten badanipun takhsih wonten Khomr, mongko mayitipun kados mayitipun tiyang Ahlul Jahiliyah.(HR. AT THOBRONI, Ibnu Umar, Tankihul Qoul, hal: 46)

 1. Wonten 2 kalimat ingkang ringan dipun ucapaken, dipun remeni Alloh, lan abot wonten timbangan amal (Mizan) inggih meniko kalimat tasbih lan tahmid. Dawuhipun Rosululloh SAW: Sesuci meniko setengah sangking Iman, kalimah Alhamdulillah meniko ingkang ngeba’-ngeba’i timbangan (Mizan), lan kalimah Subhanalloh Walhamdulillah ingkang ngeba’-ngeba’i antarane pinten-pinten langit lan bumi.(HR. IBNU MALIK AL AS’ARI, Adzkar Nawawi, hal:16)
 2. Termasuk tondo-tondo berpalingipun Alloh sangking kawulo inggih meniko: Alloh SWT ndadosaken hamba/kawulo niku sibuk dateng hal-hal ingkang mboten wonten manfaatipun kagem kawulo niku. (MUTIARA HIKMAH, Imam Hasan Al Bashri)
 3. Wonten bulan Dzulhijjah dipun sunahaken berqurban kagem tiyang ingkang dipun paringi kejembaran rizki kanthi nyembelih mendho,unta/lembu.wekdalipun nyembelih awit sangking wekdale sholat ID ngantos surupe serngenge akhir dinten tasrek. (FATHUL QORIB, Hal: 62-63)
 4. Do’a pembuka lawange rizki ingkang barokah:

100x     يا فتاح يا رزاق ياكافي يامغنى(TAWAJJUHAT, hal:31)

 1. Terapi Air Putih: Tepat waktu minum air putih saged memaksimalkan efektivitas organ tubuh kito. 2 gelas naliko wungu sangking tilem saged ngaktifaken organ-organ internal. 1 gelas naliko 30 menit sa’derenge dahar saged mbantu mengaktifkan fungsi pencernaan lan Ginjal. 1 gelas sa’derenge siram saged nurunaken tekanan darah. 1 gelas sa’derenge tilem saged kagem menghindari Stoke lan serangan jantung. (IKATAN DOKTER INDONESIA)
 2. Kata-kata ingkang dipun ucapaken sembarangan saged menyulut perselisihan, kata-kata ingkang kejam saged menghancurkan kehidupan, kata-kata yang diucapkan pada tempatnya bias meredam ketegangan lan perselisihan, kata-kata ingkang penuh cinta dan kasih sayang bias menjadi obat penyembuh. Dengan berkata dan bertindak jujur dan benar, Insya Alloh kita akan mulia di sisi Alloh SWT.  (EL AZHAAR CENTER)
 3. Dawuhipun Ba’dul Hukama’: Sinten tiyang ingkang ngertos pengerane (Alloh SWT) mongko mesthi bakal remen dateng Alloh, sinten tiyang ingkang ngertos dateng dunyo mongko bakal sengit dateng dunyo. Hakekat dunyo niku ibarat bathang ingkang dipun bungkus perkoro ingkang menarik. Sinten ingkang ngersaaken dunyo mongko mboten saged angsal akhirot, nanging menawi ngersaaken Akhirot mongko dunyo mesthi katut. (NASOIHUL IBAD, maqolah: 49, hal: 17)
 4. Perbandingan wekdal wonten ing dunyo lan wekdal wonten ing Akhirat inggih meniko: sedinten wonten akhirat = 1000 tahun wonten ing dunyo. (QS. AL HAJJ: 47). Milo ampun sia-siaaken kesempatan wonten ing dunyo ingkang sekedap sanget.
 5. Menawi kito ngersaaken badhe tangi dalu (Quyamullail), do’a naliko badhe tilem: Ayat Kursi, S. Ikhlas 3x, Mu’awidatain (Al Falaq&An Naas) 3x, Bismillah 21x, terus niat badhe bangun jam … terus maos sholawat ngantos tilem. Insya Alloh kito saged wungu/nglilir jam … lan sepanjang tilem kito terhitung ibadah. (KH. ABDULLOH ADLAN, Kediri)
 6. Tiyang ingkang mboten saged dipun gudo syeitan namung wonten 2 golongan, inggih meniko: tiyang ingkang IKHLAS lan ingkang SELALU DZIKRULLOH. (KH. ANWAR YAZID)
 7. Wonten setunggaling cerito ingkang saged kito pendhet pelajaran: Wonten tiyang ingkang istiqomah jamaah dateng Masjid, suatu ketika naliko berangkat jamaah sholat subuh wonten perjalanan kepleset lan reged sodoyo, akhiripun tiyang meniko wangsul malih, salin lan berangkat malih, nanging kepleset malih lan reged, akhiripun wangsul malih, salin malih lan berangkat malih, nanging kepleset malih, nanging mboten ngantos reged sebab dipun tulungi tiyang jaler ingkang mboten dipun kenal lan dipun antar ngantos ngajenge Masjid, terus tiyang jaler ingkang nulungi niku wau dipun tangled, “sampean sinten, ko’ nulungi kulo?monggo jamaah sareng teng Masjid”. Terus tiyang niku njawab: “Kulo Syetan, kulo mboten sholat”. Terus tiyang ingkang dipun tulung kaget, “Syetan ko’ malah nulungi tiyang badhe jamaah?”. Trus dipun jawab: “Sa’temene kulo mboten nulungi sampean, kulo nulungi awak kulo piyambak. Ngeten, kulo mpun susah payah nggudo sampean keluarga sampean lan tiyang sa’kampung sampean, laa ko’ goro-goro keplesete sampean ingkang kaping pisan, sedoyo duso sampean disepuro Alloh, lan goro-goro keplesete sampean ingkang kaping pindo dusone keluarga sampean disepuro Alloh.menawi kulo jarne sampean kepleset sepindah malih mongko dusone tiyang sa’kampung sampean disepuro. Aku yo Rugi to.” Niki salah setunggal contoh bahwa memang ganjarane sholat subuh jamaah dateng masjid niku ageng sanget. (HABIB UBAIDILAH, Surabaya)
 8. Sa’temene rahmatipun Alloh niku langkung luas lan langkung enggal tinimbang bendunipun. Wonten setunggaling Hadist Qudsi: sinten ingkang niat sae lan dereng/ mboten nglampaih niat meniko, mongko dipun catat 1 kesaenan ingkang sempurno, lan menawi dipun lampaih, mongko dipun catat 10-700x kesaenan ingkang sempurno bahkan langkung kathah malih. Menawi niat ma’siat/niat awon lan mboten sios nglampaih, dipun catat 1 kesaenan ingkang sempurno, menawi dipun lampaih namung dipun catat 1 kealanan. (RISALATUL MU’AWANAH, hal: 5)
 9.  Dipun Riwayataken sangking Abu Huroiroh r.a. Tondo-tondone tiyang Munafiq wonten 3:
  1. Menawi ngendiko ngapusi
  2. Menawi janji nulayani
  3. Menawi dipercados (diparingi Amanah) Khianat

(HR.Mutafaqoh ‘Alaih, RIYADUS SHOLIHIN, hal: 115)

 1. Perkoro ingkang saged nglebur duso lan saged ngangkat drajatipun menungso:
  1. Nyempurnaaken wudlu wonten ing wekdal ingkang dipun sengiti (adem)
  2. Ngathah-ngathahaken jangkahan dating Masjid
  3. Ngrantos jamaah Sholat sa’wise Sholat (misl: Maghrib-‘Isya’)
  4. Shof ingkang paling ngajeng naliko jama’ah

(HR. Muslim,RIYADUS SHOLIHIN, hal:448)

 1. Menawi kitho diparingi amanah bondho dunyo, kito ingkang ngrekso sangking bahaya lan kerusa’an. Nanging menawi dipun sodaqohaken, mongko bondho niku ingkang badhe njagi kitho lan Alloh bakal paring gantos ingkang langkung kathah malih. Dawuhipun Njeng Nabi SAW: Setiap dinten naliko surupe serngenge, wonten malaikat ingkang undang-undang lan do’a ; Yaa Alloh mugi Panjenengan gantos bondhone tiyang ingkang purun sodaqoh, lan mugi Panjenengan ngrusak bondhone tiyang ingkang mboten purun sodaqoh. (NASOIHUL IBAD, maq:17, hal:33)
 2. Kagem tiyang ingkang tholabul ‘ilmi (belajar) kedah ngantos-atos, sebab: Sinten tiyang ingkang tambah-tambah ilmune nanging mboten tambah-tambah zuhude ingdalem dunyo, mongko Alloh bakal tambah tebih sangking tiyang niku. (HR. AD-DAELAMI, Nasoihul Ibad, maq:3, hal:18)
 3. Dipun riwayataken sangking Sohih Bukhori Muslim, sangking Abi Huroiroh r.a. Dawuhipun Njeng Nabi SAW: Naliko kito mireng gonggonge asu/njenggere khimar wonten ing wekdal dalu/sepen, kito supados nyuwun pangrekso sangking Syeitan, amargi sa’temene asu/khimar meniko ningali Syeitan, lan menawi kito mireng kluru’e jago wonten ing wekdal dalu/sepen, kito supados nyuwun fadholipun Alloh, amargi sa’temene jago meniko ningali malaikat. (ADZKAR NAWAWI, hal:264)
 4. Menawi kitho gadhah problem terkadang kito perlu istikhoroh kagem menentukan langkah. Istikhoroh niku niku wonten 3 tingkatan:
  1. Istikhoroh binafsihi: Angen-angen piyambak kanthi manah lan fikiran ingkang jernih
  2. Istikhoroh bilghoir: Tangled/nyuwun pendapat dateng tiyang-tiyang sholeh/’alim ingkang kinten-kinten saged maringi solusi
  3. Istikhoroh billah: Sholat istikhoroh lan do’a nyuwun pitedah dateng Alloh SWT

Dawuhipun Alloh SWT: Sinten tiyang ingkang Taqwalloh, mongko bakal diparingi solusi ingkang gampil & diparingi rizqi sangking arah ingkang mboten disongko-songko. (QS. Ath-Thalaq:2-3)

 1. Kaitanipun kalian perkoro wonten nginggil ingkang no.3, wonten Istikhoroh Bilqur’an, Caranipun: Sholat istikhoroh, terus maos fatihah, ayat kursi 3x, Al Ikhlas 3x, Mu’awidatain (Al-Falaq&An-Nas) 3x, lan maos Bismillah 21x kanthi niat kagem istikhoroh, terus mbika’ Al-Qur’an tanpo ningali kanthi niat istikhoroh. Terus dipun tingali ayat terakhir wonten halaman meniko lan dipun terjemahaken/dipun tafsiri, insya Alloh saged wonten pitedah. (KH. ABDULLOH ADLAN, min KH. MUHAMMAD IHYA’ ULUMIDDIN, PP.Nurul Haromain, Pujon Malang)
 2. Wonten 4 perkoro, sinten tiyang ingkang anggadaih 4 perkoro niku wau, mongko bakal den paring kebagusan dunyo akhirat:
  1. Lisanan Dzakiron (Lisan ingkang selalu Dzikrulloh)
  2. Qolbun Syakuron ( Manah ingkang selalu bersyukur)
  3. Badan ingkang sabar naliko kenging bala’/musibah
  4. Istri ingkang Sholihah

(HR. Thobroni, Muhtarol Ahadist, hal:21)

 1. Dawuhipun Rosululloh SAW: wonten 4 perkawis teng suwargo ingkang langkung sae tinimbang Suwargonipun niku piyamba’ : Langgeng ingdalem Suwargo, Ngladenine Malaikat, Tetanggan Poro Nabi, lan Ridhonipun Alloh SWT. (Nasoihul Ibad, maq:19, hal23)
 2. Dawuhipun Rosululloh SAW: wonten 4 perkawis teng Neroko ingkang langkung awon tinimbang nerokonipun: Langgenge teng Neroko, meleh-melehakene malaikat dateng tiyang kafir, tetanggan Syeitan, Bendune Alloh SWT. (Nasoihul Ibad, maq:19, hal:23)
 3. Sedoyo aktifitas kito kedah dipun dasari niat lan ikhlas lillahi ta’alaa. Ninggalaken amal krono arahe menungso : Riya’, Amal krono arahe menungso : Syirik, ingkang dipun arani Ikhlas : amal ingkang slamet sangking perkoro 2 niku wau. (Adzkar Nawawi, hal : 7)
 4. Fadlilahipun siyam Tasu’a lan ‘Arofah (tgl 9-10 Muharom) saged nglebur duso 1th ingkang kepengker. (HR. Muslim, Riyadus Sholihin, hal:497)
 5. Wonten 12 keutamaan tgl 10 Muharom :
  1. Siyam Sunah dinten ‘Asyuro
  2. Sholat Sunah (Tahajjud, Witir, Tasbih, Dhuha, Qiyamullail, …)
  3. Silaturrohmi (nepung sanak)
  4. Sowan ‘Alim/Ulama’
  5. Cela’an
  6. Siram sunah
  7. Nyambangi/njenguk tiyang sakit
  8. Ngusap sirahe lare yatim
  9. Sodaqoh
  10. Njembarake blonjo keluarga
  11. Ngetho’i kuku
  12. Maos Surat Ikhlas 1000x

(Risalah Do’a & Sholawat, KH. Achmad Chalwani Nawawi, hal:17)

 1. Amalan wonten dinten ‘Asyuro (tgl 10 Muharom):

بـــسم الله الرحمن الرحيم

اِسْتِغْفَارَاتِ وَدُعَاءِ يَوْمِ عَا شُوْرَاء

1-   رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْ حَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (لادم عليه السلام)….  x10

2-   وَاِلا تَغْفِرْلِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (لنوح عليه السلام)…. x 10

3-   رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِ فَاغْفِرْلِيْ (لموس عليه السلام) ….x  10

4-   لااِلهَ اِلا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ (ليونس عله السلام) …. x 10

5-   اَللّهُمَّ اَنْتَ رَبِّ لااِلَهَ اِلا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِ وَعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلا اَنْتَ (من ادعياء الاستفتاح) ….x  15

6-   اَللّهُمَّ اَنْتَ رَبِّ لااِلهَ اِلا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَاعَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لايَغْفِرُ الذُّنَوْبَ اِلا اَنْتَ (سيدالاستغفار) ….x  15

7-   (سُبْحَا نَ الله) مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمَ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ

  (وَالْحَمْدُ لله) مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمَ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ

(وَاللهُ اَكْبَر) مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمَ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ

لامَلْجَاءَ وَلا مَنْجَاءَ مِنَ اللهِ اِلا اِلَيْهِ

(سُبْحَا نَ الله) عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ كُلِّهَا

(وَالْحَمْدُ لله) عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ كُلِّهَا

(وَاللهُ اَكْبَر) عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ كُلِّهَا

اَسْأَلُكَ السَّلامَةَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ رَاحِمِيْنَ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلا بِا اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلّى اللهُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِه وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ (لسلف الصالح)

8-   دعاء قبل النوم للوفاة على الفطرة :

اَللّهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِى اِلَيْكَ وَالْجَاءْتُ ظَهْرِى اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لا مَلْجَاءَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ اِلا اِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ (متفقه عليه)

9-   دعاء كفرالذنوب :

اَللّهُمَّ اغْفِرْلِى ذَنْبِ كُلُّهُ دِقَّهُ وَجُلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلا نِيَتَ وَسِرَّهُ (رواه مسلم)


 1. Raos menyesal ingkang berlebihan dateng perkawis ingkang sampun lewat, niku tondo mboten iman dateng takdir Alloh. Raos khawatir ingkang berlebihan dateng sesuatu ingkang dereng dumugi, niku tondho mboten tawakkal dateng Alloh. Raos susah ingkang berlebihan dateng masalah/musibah, niku tondho mboten Syukur dateng Alloh SWT. Pesimis berlebihan dateng perubahan ingkang langkung sae, tondho jiwa ingkang lemah. Putus asa ngadepi kegagalan/kesulitan, tondho mboten yakin dateng Alloh SWT. Nesu/marah ingkang berlebihan, tondho jiwa rapuh. Curiga berlebihan, tondho manah/ati niku kosong sebab kirang iman. Sedoyo perasaan negatif niku dipun sebabaken LEMAH ipun IMAN.(bc: QS. An Nisa’ :136 & Al- Hujorot : 15)
 2. Rosululloh SAW ndawuhaken dateng kitho supados ngathah-ngathahaken sujud dateng Alloh SWT, amargi setiap kitho sujud dateng Alloh SWT. Badhe dipun angkat pinten-pinten derajat lan badhe dipun ngapunten pinten-pinten keluputan. (HR. MUSLIM, Riyadus Sholihin, hal:68)
 3. Wonten setunggaling maqolah dipun dawuhaken: Sinten tiyang ingkang nuruti pengaja’e ibliz (ma’siyat dateng Alloh SWT), mongko ical agamanipun, ingkang nuruti nafsunipun, mongko ruh insaniyahipun (kantun ruh hayawaniyah), ingkang nuruti hawa/ kasenenganipun, mongko ical akalipun, ingkang nuruti perkoro dunyo, mongko ical perkoro akhiratipun, ingkang nuruti kasenenganipun pinten-pinten anggota badan mongko ical suwargonipun. (Nasoihul Ibad, bab:6, maq:3, hal:39)   
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s